Dịch Vụ Diệt Mối - Diệt Côn Trùng Trang chủ Theo bạn, thiết bị phun diệt côn trùng nào tốt nhất?

Công ty Thông Tín Sài Gòn

Theo bạn, thiết bị phun diệt côn trùng nào tốt nhất?

Theo bạn, thiết bị phun diệt côn trùng nào tốt nhất?
máy phun xịt diệt côn trùng có cánh Anileator
9  28.1%
máy phun xịt diệt côn trùng Dyna-Fog 1200
5  15.6%
máy phun xịt diệt muỗi, côn trùng Trail Blazer
4  12.5%
máy phun xịt diệt côn trùng Hurricane
3  9.4%
máy phun xịt diệt côn trùng Cyclone
3  9.4%
máy phun xịt muỗi Patriot
2  6.3%
máy phun xịt diệt côn trùng Tornado
2  6.3%
máy phun xịt diệt côn trùng ban đêm NightStar
2  6.3%
máy phun xịt diệt côn trùng Hurricane Ultra
1  3.1%
máy phun xịt diệt côn trùng Silver Cloud
1  3.1%
máy phun xịt diệt côn trùng Cyclone Ultra-Flex
0  0%
máy phun xịt diệt muỗi, côn trùng Golden Eagle
0  0%

Số người tham gia bình chọn  :  32
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 11 Tháng 12 2008 17:24
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 17 Tháng 3 2013 21:02

THÔNG TIN TRUY CẬP

Hiện có 7 khách Trực tuyến